Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).


Recently Popular Articles
- Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersiz Hukuki İşlemlerin Tahvili
- Güvence Hesabının Taşımanın 100 Km. Altında Olması Nedeniyle Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Ödeme Yapmayı Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?
- Digital Transformation of Sales and Operations Planning in B2b Environment
- Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
- Realization of Fuzzy Logic Controlled Brushless Dc Motor Drives Using Matlab / Simulink
- Fırçasız Da Motorunun (Fdam) Algılayıcısız Kontrolünde Dalgacık Tekniğinin Uygulanması
- Fırçasız Da Motorunun (Fdam) Algılayıcısız Kontrolünde Dalgacık Tekniğinin Uygulanması
- Fırçasız Da Motorunun (Fdam) Algılayıcısız Kontrolünde Dalgacık Tekniğinin Uygulanması
- Uydu Yönelim Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Motorlarının Denetimi İçin Yeni Bir Akım Referanslı Sürme Yöntemi
- MATLAB Programı Kullanılarak Bazı Mühendislik Sistemlerinin Optimum Tasarımı