Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).


Recently Popular Articles
- Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
- Mal Değişim Sözleşmesinde Satış Hükümlerinin Uygulanması
- Diagnostic Confounding : Is It Absence Epilepsy Or Adhd?
- Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?
- Ülkelerin Ekonomik Performansı Üzerinde Regülasyonun Etkileri : Bir Dinamik Panel Veri Analizi
- Para Politikası Güvenilirliğinin Kurumsal Bileşenleri
- Gelişmekte Olan Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı : Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlamalar
- 1980-2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki
- Para Politikası Kurallarının Teorik Analizi : Bazı Basit Kuralların İncelenmesi
- Türk İmalat Sanayinde Enerji Verimliliği ve Yoğunluğunun Analizi