Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).

Recently Popular Articles
- Yeni Kalkınma Kuramları
- Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme
- Limited Ortaklıkta Payın Devir Vaadi İsleminin Konusu ve Hukuki Niteliği
- Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğunu Gerektiren Ağır Kusurları ve Türk Mahkemelerinin Cmr'yi Uygulaması Bakımından Muhtemel Etkisi
- Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğunu Gerektiren Ağır Kusurları ve Türk Mahkemelerinin Cmr'yi Uygulaması Bakımından Muhtemel Etkisi
- Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri
- Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri
- İdare Hukukumuza Genel Bir Bakış
- Danıştay İçtihatları
- “Gelenekten Geleceğe” Türkiye’de Hukuk Eğitimi