Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).


Recently Popular Articles
- Örgütsel Öğrenme Yeteneği : Bir Üniversite Hastanesi Örneği
- Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye
- Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye
- Üstün Zekâlı Öğrencilerde Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtilerinin Taranması
- Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilerin Sınav Kaygısı Hakkında Araştırma
- Test Anxiety Prevalance and Related Variables in the Students Who Are Going to Take the University Entrance Examination
- Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre : Teorik Bir İnceleme
- Küreselleşme ve Çevreye İlişkin Farklı Yaklaşımlar
- Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları : Anadolu Üniversitesi Örneği
- Birleşik Krallık’daki Türkiye Kökenli Kadınlarda Yaşam Doyumu : Kimlik, Kültürleşme ve Ayrımcılık