Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:


Ulusal akademik dergilerde yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak bakımından Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirilmiş bir tam metin veritabanıdır.

Makalelere erişim için izlenecek yol:
  • Arama kutusuna anahtar kelimelerinizi yazın ve Ara tuşuna basın.
  • Dergilerin Listesi bağlantısını kullanarak, yıl-cilt-sayı bilgileri ile makalelere erişebilirsiniz.

Arama İpuçları:
  • Kelimeler doğrudan ve bağlacı ile bağlandığından ayrıca ve sözcüğü ya da + sembolü kullanılması gerekmez.
  • Tüm Alanlar seçeneği "başlık, yazar ve anahtar kelime" alanlarını birlikte arar.
  • Aranan kelimenin kök kısmının yazılması yeterlidir (Örneğin: Atatürk sözcüğü size Atatürk'ün, Atatürkçülük gibi sonuçları da listeleyecektir).


Son Görüntülenen Makaleler
- “The Web Never Forgets!” : Aspects of the Right to Be Forgotten
- “The Web Never Forgets!” : Aspects of the Right to Be Forgotten
- Özel Hayatın Kapsamı : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme
- The Right to Personality and Its Different Manifestations as the Core of Personal Data
- Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek : Temel Bir İnsan Hakkı Olarak "Unutulma Hakkı"
- Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Biyometrik Yöntemlerin Kullanımı ve Danıştay Yaklaşımı
- İnternet Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Genel Boşanma Sebepleri Arasında Değerlendirilmesi Meselesi
- Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler
- Kişisel Veri Güvenliği ve Kullanıcıların Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
- Türk Hukukunun Bir Parçası Olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi