Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:


Ulusal akademik dergilerde yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak bakımından Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirilmiş bir tam metin veritabanıdır.

Makalelere erişim için izlenecek yol:
  • Arama kutusuna anahtar kelimelerinizi yazın ve Ara tuşuna basın.
  • Dergilerin Listesi bağlantısını kullanarak, yıl-cilt-sayı bilgileri ile makalelere erişebilirsiniz.

Arama İpuçları:
  • Kelimeler doğrudan ve bağlacı ile bağlandığından ayrıca ve sözcüğü ya da + sembolü kullanılması gerekmez.
  • Tüm Alanlar seçeneği "başlık, yazar ve anahtar kelime" alanlarını birlikte arar.
  • Aranan kelimenin kök kısmının yazılması yeterlidir (Örneğin: Atatürk sözcüğü size Atatürk'ün, Atatürkçülük gibi sonuçları da listeleyecektir).


Son Görüntülenen Makaleler
- Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi : OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi
- Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma
- Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma
- Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi
- Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi
- Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Çalışması
- Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı : Karşılaştırmalı Bir Çalışma
- Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği
- Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları : Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği