Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:


Ulusal akademik dergilerde yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak bakımından Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirilmiş bir tam metin veritabanıdır.

Makalelere erişim için izlenecek yol:
  • Arama kutusuna anahtar kelimelerinizi yazın ve Ara tuşuna basın.
  • Dergilerin Listesi bağlantısını kullanarak, yıl-cilt-sayı bilgileri ile makalelere erişebilirsiniz.

Arama İpuçları:
  • Kelimeler doğrudan ve bağlacı ile bağlandığından ayrıca ve sözcüğü ya da + sembolü kullanılması gerekmez.
  • Tüm Alanlar seçeneği "başlık, yazar ve anahtar kelime" alanlarını birlikte arar.
  • Aranan kelimenin kök kısmının yazılması yeterlidir (Örneğin: Atatürk sözcüğü size Atatürk'ün, Atatürkçülük gibi sonuçları da listeleyecektir).


Son Görüntülenen Makaleler
- Türkiye'de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir Yaklaşım : Belediye-Toplu Konut İdaresi-Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli
- Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
- 17. Yüzyıl Bursa Şer'iyye Sicillerine Göre Konut ve Konut Terminolojisi
- Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatıınterpol’ün Terörle Mücadeleye Tarihsel Yaklaşımı
- Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatıınterpol’ün Terörle Mücadeleye Tarihsel Yaklaşımı
- Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatıınterpol’ün Terörle Mücadeleye Tarihsel Yaklaşımı
- Terörizmle Mücadelede Örgütsel Yaşam Evreleri Yaklaşımı
- Terörizmle Mücadelede Örgütsel Yaşam Evreleri Yaklaşımı
- Terörizmle Mücadelede Örgütsel Yaşam Evreleri Yaklaşımı
- Medyanın Toplumda Güvenilirliği ve Medya Etiğine Uyum İlişkisi