Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:

Title
Temettuat Defterleri Kayıtlarına Göre Sapanca Kasabası

Author
Ahmet Güllü Aydeniz

Journal
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

Volume
Aralık 2011, Volume 13, Issue 2, p. 123-140

Keywords
ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTERS TOWN OF SAPANCA
Adapazari accident ; temettüat books ; the town of Sapanca

Abstract
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’la birlikte kurulmaya çalışılan yeni düzenin en önemli unsurlarından birisi olan vergi düzenlemelerinin sonucunda ortaya çıkan temettuat defterleri araştırmacılar için on dokuzuncu yüzyıldaki iktisadi ve sosyal yapılanmayı ortaya çıkarmak adına çok önemli kaynaklardır. Sapanca Kasabası’nın 1844 (Hicri 1260 / 61) yılına tarihlenen ve biri Müslüman diğeri Ermeni Mahallesine ait iki temettuat defteri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Araştırıcıların hizmetine açık konumdadır. Toplam 27 sayfadan oluşan bu defterlerde 162 hane kayıtlıdır. Kişiye kazanç sağlayacak her türlü mal varlığı, tarla, bahçe, ev, dükkan, hayvanlar ve bundan başka gelir getiren bir mesleği varsa bunların hepsi tespit edilerek her mükellefin kişisel servetine ve senelik kazancına göre bir vergi koyma çabasının ürünü olan temettuat defterlerinden, kent ve kırsal alandaki toprak miktarı, ürün çeşitleri için ayrılan toprağın dönüm olarak büyüklüğü, bu ekili alanlardan elde edilen toplam hâsılat, dönüm başına verimlilik, tarım işletmelerinin büyüklüğü, hayvancılığın kent-köy ekonomisindeki yeri, kent ekonomisinde önemli yeri olan sınai, ticari ve hizmet iş kollarının durumları tespit edilebilmektedir.

Total Views (Browse): 13 - IP: 54.173.214.227
ID:
Visitors: