Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Şizotipal Kişilik Bozukluğu ile Otizm Spektrum Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı : Bir Olgu Sunumu
Differential Diagnosis Between Schizotypal Personality Disorder and Autism Spectrum Disorders : a Case Report

Yazar
Buket Ünver, Özgür Öner, Pınar Yurtbaşı

Dergi Adı
Türk Psikiyatri Dergisi

Cilt
Bahar 2015, Cilt 26, Sayı 1, ss. 65-70

Anahtar Kelimeler
Şizotipal kişilik bozukluğu ; otizm spektrum bozuklukları ; ayırıcı tanı
Schizotypal personality disorder ; autism spectrum disorders ; differential diagnosis

Özet
Şizotipal kişilik bozukluğu, yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma, toplumsal ve kişiler arası yetersizliklerin yanı sıra, bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışlarla karakterizedir. Şizotipal kişilik bozukluğu, uygunsuz ve kısıtlı duygulanım, yakın arkadaşın olmaması, sosyal alanda yaşanan yetersizlik gibi belirtileriyle otizm spektrum bozukluklarında (OSB) görülen sosyal sorunlarla örtüşmektedir. Her iki bozuklukta benzer belirtilerin görülmesi ayırıcı tanıyı zorlaştırmaktadır. Bu yazıda şizotipal kişilik bozukluğu ön tanılı ergen olgusu ele alınarak ayırıcı tanı tartışılmıştır. Bununla birlikte olguda acayip görünüm, büyüsel düşünceler ve alınma fikirleri şizotipal kişilik bozukluğunu düşündürürken ; 2 yaşında göz teması kurmuyor olması, yalnız başına kalmayı ve oynamayı tercih etmesi ve 4 yaşında çocuk psikiyatrisine başvurulması otizm spektrum bozukluğunu düşündürmektedir. Yapılan psikolojik değerlendirmelerde Wecshler Çocuklar için Zekâ Ölçeği - Gözden Geçirilmiş Formu (WÇZÖ-G) profilinin otizmli çocuklarla uyumlu olması, Şizotipal Kişilik Ölçeği’ne göre hastanın anksiyete, yakın arkadaşın olmaması, kısıtlı duygulanım gibi belirtilerine karşılık gelen kişiler arası şizotipi kategorisinde yer alması OSB’nin iletişim yetersizliğiyle örtüşüyor görünmektedir. Bu olguda, otizm ile ilgili en önemli gelişmelerden birisi olan otizm ve şizofreninin ayrımının, her iki bozukluğun da birer yelpaze olarak ele alınması ile birlikte, özellikle daha az tipik olgularda sanıldığı kadar açık olmayabileceği görülmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 11 - IP: 3.236.156.32
ID:
Ziyaretçi Sayısı: