Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Bangladeş Anlaşması Tekstil İşçilerinin Umudu Olabilir Mi?
May the Bangladesh Accord Be Hope for Textile Workers?

Yazar
Emre Eren Korkmaz

Dergi Adı
Çalışma ve Toplum : Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Cilt
2014, Sayı 43, ss. 161-175

Anahtar Kelimeler
Bangladeş Anlaşması ; Ulusötesi Şirketler ; Küresel Sendika ; neo-liberal küreselleşme ; küresel yönetişim ; madun hareketi
Bangladesh Accord ; Transnational Corporations ; Global Unions ; Neo-liberal Globalization ; Global Governance ; Sub-altern Movement

Özet
13 Mayıs 2013 tarihinde 120 Ulusötesi Tekstil Şirketinin Küresel İşçi Sendikalarıyla imzaladığı “Bangladeş’te Yangın ve İşyeri Güvenliği Anlaşması” ve yangınlarda, çöken binalarda ölen ve yaralanan işçilerin tazminatlarının Ulusötesi Şirketlerce karşılanmasını amaçlayan ek “Mutabakat Belgesi” yasal bağlayıcılığı olması açısından alanında bir ilki temsil etmektedir. Bangladeş’te fabrikaların yanması ve çökmesi sonucu yüzlerce işçinin öldüğü felaketlerin ardından geniş kapsamlı bir yerel işçi mücadelesi başlamış ve bu mücadeleyi küresel sendikalarla çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği uluslararası kampanya desteklemiştir. Bangladeş Anlaşması ise bu ikili mücadelenin etkisiyle başlayan müzakerelerin bir sonucudur. Ancak anlaşmanın müzakere sürecinde, kabul edilen maddelerinde ve uygulanış planında yereldeki işçi mücadelesi ile küresel sendikalar arasında gerilimler de açığa çıkmıştır. Bu nedenle Anlaşma ciddi kazanımları içerse de işçilerin Anlaşmadan yeterince tatmin olmadığı devam eden eylemlerden anlaşılmaktadır. Bu makalede işçi tarafını temsil eden yerel ve küresel aktörler arasındaki gerilimlerin anlaşılması için Anlaşmanın içeriği ve uygulanışı tartışılacaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 4 - IP: 3.237.178.91
ID:
Ziyaretçi Sayısı: