Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:

Title
Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikastı
The Assassination of Mahmud Sevket Pasha in the Ottoman Press

Author
Togay Seçkin Birbudak

Journal
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Volume
Bahar 2013, Issue 65, p. 69-94

Keywords
Mahmud Şevket Paşa ; Suikast ; Osmanlı basını ; İttihat ve Terakki Cemiyeti
Mahmud Sevket Pasha ; Assassination ; Ottoman Press ; The Society of Union and Progress

Abstract
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında söz sahibi olan mühim karakterlerden Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı ordusunda uzun yıllar hizmet vermiş ve 23 Ocak 1913 günü gerçekleşen Bâb-ı Âli Baskını sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteği ile sadrazamlık makamına getirilmiştir. Balkan Savaşları’nın en ağır günlerinde hem Sadrazamlık hem de Harbiye Nâzırlığı görevlerinde bulunan Mahmud Şevket Paşa, 11 Haziran 1913 günü İstanbul Bayezid’de gerçekleştirilen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmada Mahmud Şevket Paşa suikastı, sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu olayın Osmanlı basınındaki yansımaları İkdam, Sabah ve Tanin gazetelerine dayandırılarak ele alınmaktadır.

Total Views (Browse): 130 - IP: 54.198.139.112
ID:
Visitors: