Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Medyada “Doğru” Türkçe Tartışmaları Üzerine : Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi
On Non-Academic Conceptions of “Correct” Turkish in Media : Descriptive and Prescriptive Approaches and Beyond

Yazar
Derya Duman

Dergi Adı
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Kış 2013, Sayı 64, ss. 151-174

Anahtar Kelimeler
Betimleyicilik ; dil planlaması ; kuralcılık ; medya dili ; popüler dil tartışmaları ; toplumdilbilim ; Türkçe
Descriptivism ; language planning ; prescriptivism ; language of the media ; non-academic conceptions of language ; sociolinguistics ; Turkish

Özet
Kitle iletişim araçlarında kullanılan Türkçe, popüler bir konu olarak sayısız eleştiri yazısına konu olmaktadır. Gazetecilik, spikerlik, akademisyenlik, öğretmenlik, okutmanlık gibi çeşitli meslek grupları ve uzmanlık alanlarından kimselerce yazılan “Türkçenin kullanımında yapılan hatalar” konulu bu çalışmaların büyük çoğunluğu dilbilimsel bakış açısıyla yazılmamış olmalarından ve yöntemsel ve kuramsal bir temele dayanmamalarından kaynaklanan birtakım yanılgılar içerebilmektedir. Zaman zaman okullarda da okutulan bu incelemeler hayli öznel ve tartışmaya açık yargılar ortaya koymakta, kimi durumlarda ortaya atıldıkları andan itibaren yeni tartışmaları beraberinde getirmekte ve böylelikle söz konusu tartışmalar bir kısır döngü içerisine girmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de son on yıl içerisinde yayımlanmış, Türkçenin kullanımının konu edildiği 12 adet kitaptan oluşturulmuş bir bütünce incelenmiş, çalışmalarda rastlanan kuramsal ya da yöntemsel yanılgılar tartışılmış ve bu bakış açısının yarattığı çelişkiler ortaya konmuştur. Çalışmanın amacı, dil planlamasında ve toplumda dil bilincinin arttırılmasına faydalı olabilecek bu türün, verimli hâle gelmesini sağlamak ve toplumdilbilim çalışmaları için yeni çalışma alanları önermektir.

Görüntüleme (gezinme ile): 44 - IP: 3.233.242.204
ID:
Ziyaretçi Sayısı: