Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Risk Analizi : Türkiye'de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması
Risk Analysis : Fault Tree Analysis Application on Traffic Accidents Occured in Turkey

Yazar
Bilgin Şenel, Mine Şenel

Dergi Adı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Eylül 2013, Cilt 13, Sayı 3, ss. 65-83

Anahtar Kelimeler
Hata Ağaç Analizi ; Trafik Kazaları ; Risk Analizi ; Olasılık
Fault Tree Analysis ; Traffic Accidents ; Risk Analysis ; Probability

Özet
Trafik kazaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, tüm nüfusu etkileyen önemli risk olarak ortaya çıkmaktadır. Ulaşımda kara yollarının yaygın olarak kullanılması ve otomotiv sektöründeki gelişmeler sonucu yaygınlaşan motorlu taşıt kullanımı, kaza riskini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’den elde edilen 2001-2007 yılları arasındaki kaza istatistikleri kullanılarak trafikte risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin risk derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hata ağaç analizi metodolojisi kullanılarak, belirlenen risk faktörleri ve birbirleri ile etkileşim dereceleri üzerinden ana olay olarak belirlenen trafik kazasının her bir hata türü için oluşma olasılığı ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda TUİK trafik kazaları verilerine göre belirlenen üç hata türü etki derecesi sıralaması çevresel hata, kişisel hatalar ve araç hataları şeklindedir. Genel sonuç olarak Türkiye’de trafik kazaları riski her üç hata türü hesaba katıldığında %57, 34 olarak belirlenmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 155 - IP: 54.198.139.112
ID:
Ziyaretçi Sayısı: