Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre : Teorik Bir İnceleme
Sustainable Development and Environment : an Examine in Theory

Yazar
H. Hayrettin Tıraş

Dergi Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Cilt
Aralık 2012, Cilt 2, Sayı 2, ss. 57-73

Anahtar Kelimeler
Kalkınma ; Sürdürülebilir Kalkınma ; Çevre
Development ; Sustainable Development ; Environment

Özet
İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir tarafta hızla artan nüfus olgusu diğer tarafta ise tükenmekte olan doğal kaynakların varlığı insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede ortaya koyulan çözüm, doğal kaynakların tamamen tüketilmeden, gelecek nesillere de aktarılmasının sağlanması olarak özetlenebilecek olan sürdürülebilir kalkınma anlayışıdır. Bu anlayış, özünde insana önem veren, mevcut nüfusun ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çaba sırasında gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını gözeterek doğal ve kültürel kaynakların özenli bir biçimde tüketilmesini öngören sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve tükenebileceği gerçeği karşısında çevrenin korunması ve bu durumun süreklilik arz etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma ve çevre kavramı arasındaki ilişki teorik olarak incelenmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 338 - IP: 44.200.25.51
ID:
Ziyaretçi Sayısı: