Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü
The Position of Woman in Ottoman Inheritance Law

Yazar
S .Gül AKYILMAZ

Dergi Adı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2007, Cilt 11, Sayı 1-2, ss. 471-502

Anahtar Kelimeler
Şer'i intikal ; örfi intikal ; tereke ; eshab'ül feraiz ; asabe ; hukuki eşitlik ; miri arazi ; icareteynli vakıf ; mukataalı vakıf
Holy Law ; sultanic law ; inheritance law ; heritage ; miri lands ; wakfs ; legal equality

Özet
Osmanlı Devleti'nde kadının hukuki statüsünü belirleyen konulardan birisi de miras hukukundaki konumudur. Osmanlı hukuk sisteminin ikili yapısı çerçevesinde her türlü mülk menkul ve gayrimenkul mal mirasçılar arasında İslam Miras Hukuku hükümlerine göre paylaştırılmıştır. Ana kaynaklarda yer alan düzenlemelere göre kadınlar bazı durumlarda kendileriyle aynı konumda olan erkeklerin yansı kadar mirastan pay alabilmişlerdir. Buna karşılık miri arazi, gayrisahih vakıflar, icareteynli vakıflar ve mukataalı vakıflann tasarruf hakkı ise örfi intikal hükümlerine göre gerçekleşmiştir. Örfi intikalde ise şer'i intikalin tersine zaman içinde cinsiyetler arası eşitlik temeline dayanan düzenlemeler yapılmıştır. 1913 yılında yapılan son düzenleme ile her zümre için kadın ve erkek arasında hukuki eşitlik sağlanmıştır.

Görüntüleme (gezinme ile): 144 - IP: 44.200.25.51
ID:
Ziyaretçi Sayısı: