Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Türkiye'de Teşvik Politikalarının Bilgiye Dayalı Ekonomi Üzerine Etkileri
Inducement Policy Impacts on Knowledge Economics in Turkey

Yazar
Ahmet Can Bakkalcı, Cem Engin, Haluk Tandırcıoğlu

Dergi Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
2004, Cilt 1, Sayı 2, ss. 37-49

Anahtar Kelimeler
Teşvik Politikaları ; Bilgi Ekonomisi ; Bilgi Toplumu
Inducement Policies ; Knowledge Economics ; Knowledge Society

Özet
“Türkiye'de Teşvik Politikalarının Bilgiye Dayalı Ekonomi Üzerine Etkileri” adlı çalışmamızda öncelikle bilgiye dayalı ekonomi kavramı hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkiye'nin bilgi toplumuna dahil olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme yapılırken bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye'de yapılan faaliyetler ortaya konulmuştur. Değişik kriterler ortaya konularak yapılan bu incelemede Türkiye'nin durumunun aslında çok sağlıklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak Türkiye'de henüz yeterli seviyelerde olmasa da mevcut yapıyı değiştirmek için bir takım önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu önlemlerden birisini de teşvikler oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye'de uygulanan teşviklerin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Daha sonra çok değişik birim ve kurum tarafından uygulanan teşvik türleri ve teşvik politikaları uygulanırken ortaya çıkan sorunlar analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda Türkiye'de teşvik sisteminde ciddi sorunlar bulunduğu bu sorunları ortadan kaldırabilmek için mutlaka bir yeniden yapılandırmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Bilgi toplumuna geçişin sağlayacağı avantajlar ve teşviklerin bilgi ekonomisine geçişi hızlandırmadaki rolü düşünüldüğünde teşviklerin bu yönde kullanılmasının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple teşvikler yeniden yapılandırılırken bilgi ekonomisine hizmet edecek şekilde düzenlenmesine yönelik önerilerle çalışma son bulmuştur.

Görüntüleme (gezinme ile): 7 - IP: 44.200.25.51
ID:
Ziyaretçi Sayısı: