Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Bilgiye Dayalı Ekonomi ve Kamusal Teşvik Politikalarının Yeniden Yapılandırılması
Knowledge Based Economy and Restructuring Public Incentive Policies

Yazar
Ahmet Can Bakkalcı, Haluk Tandırcıoğlu

Dergi Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
2005, Cilt 2, Sayı 2, ss. 19-27

Özet
“Bilgi Toplumu” (Information Society), sanayi ya da endüstri sonrasında geçilen bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler bilgi toplumu olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışmakta, gelişmekte olan ülkeler ise sanayi toplumu aşamasını tamamlamayanlar da dahil, bilgi toplumu sürecine geçebilmek için ciddi çaba içinde bulunmaktadır. Bilgi çağının içinde yer almak, ekonomik ve sosyokültürel alanda köklü değişimlerin olmasını kabul etmek anlamında değerlendirilmektedir. Geleneksel toplum anlayışından bilgi toplumuna geçiş sürecinde pek çok şey yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Bilgi Toplumu'nda geçmişte doğru, verimli ve etkin kabul edilen pek çok şey önem ve özelliğini yitirebilmektedir. Bu nedenle bilgi çağını yakalamanın getirmiş oldukları kadar, alıp götürdüğü ya da unutturduğu toplumsal değerler de söz konusudur ve söz konusu olmaya devam edecektir. Bu nedenle bilgi toplumunun değerlendirilmesi, bilgi toplumundan kaynaklanan fayda ve maliyetlerin ortaya konulmasıyla yapılabilecektir. Ancak genel olarak kabul edilen ortak uzlaşı, bilgi toplumunun faydalarının maliyetlerini aştığı yönündedir. İste bu süreç içinde kamusal teşvik politikaları da sorgulanmakta ve yeniden yapılandırılması tartışmaya açılmaktadır. Devletler tarafından verilen teşvikler bilgi toplumunu yakalamada bir araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Ulaşılmak istenen hedef bu kadar büyük olunca teşvik politikaları da eskisine nazaran çok daha büyük bir önem arz etmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 2 - IP: 44.200.25.51
ID:
Ziyaretçi Sayısı: