Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Rengin Kültürel Çağrışımları
Cultural a Ssociations of Color

Yazar
Özge Mazlum

Dergi Adı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Aralık 2011, Sayı 31, ss. 125-137

Anahtar Kelimeler
Renk ; Kültür ; Sanat ; Sembolik Renk ; Türk Kültüründe Renk
Color ; Culture ; Art ; Symbolic Color ; Colour in Turkish Culture

Özet
Kültür bir toplumun gelenek, görenek, inanış, düşünce, bilim ve sanat etkinliklerini kapsamakta ve o toplumun nesilden nesile geçen birikimlerinden oluşmaktadır. Toplumlar içinde bulundukları coğrafi alan, konuştukları dil ve toplumsal yapılarına göre kendi kültürlerini meydana getirmiş ve bunun sonucu olarak da farklı kültür yapılanmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada ; sanatın elemanlarından biri olan rengin, günümüze kadar değişerek gelen farklı kültürlerdeki algısının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Renklerin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır ve renkler mitlerden çağdaş şiire kadar geniş zaman diliminde çok önemli rol oynamıştır. Renkler tarih boyunca değişik coğrafya ve kültürlerde bir ifade aracı olmanın yanı sıra, sembolik düşüncelerin ve anlamların da ifadesi olmuşlardır. Eski çağlardan günümüze kadar rengin ; farklı kültürlerde ve Türklerde sembol değerler olarak kullanımını, daha sonra da günümüzdeki işlevsel kullanımını incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir yöntem ile ele alınarak hazırlanmıştır.

Görüntüleme (gezinme ile): 101 - IP: 44.210.21.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: