Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı
Protection of Personal Data as Reflection to the Privacy of Private Life and the Right to Forgether for This Context

Yazar
Yeşim Çelik

Dergi Adı
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Cilt
Ekim 2017, Sayı 32, ss. 391-410

Anahtar Kelimeler
Özel hayat ; özel hayatın gizliliği ; kişisel veri ; kişisel verinin korunması ; unutulma hakkı
Life ; Privacy of Private Life ; Personal Data ; Protection of Personal Data ; The Right to Be Forgotten

Özet
internetinde yaygınlaşması ile kişilerle ilgili bilgi akışı, bilgiye erişim ile bunların dağılması çok kolaylaşmıştır. Bu da kişilerin hukuki güvenlikleri açısından bazı tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kişisel veriler, özel hayatın gizliliğini korumaları bakımından insan haklarıyla yakından bağlantılıdırlar. Kişiye unutulma hakkının verilmesiyle, kişinin özel hayatının gizliliği korunmuş olur. Dolayısıyla günümüzde, insan haklarının gelişmesi ve korunmasına bağlı olarak kişisel verilerin korunmasının esas amacı, özel hayatın korunmasının güvenceye alınmasıdır. Unutulma hakkı ve kişisel verilerin saklanması, tutulması kişisel verilerin korunmasının çatısını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kişisel verilerin korunması hakkıyla iç içe geçmiş olan unutulma hakkı ve bunlarla ilgili yapılan düzenlemeler, kişilerin özel hayatlarının korunmasına da katkı sağlamış olacaktır. Çalışmamızda unutulma hakkı çerçevesinde birbiriyle döngü içinde olan (özel hayat / gizliliği kişisel verilerin korunması ve nihayetinde unutulma hakkı) bu üç temel hakkın birbirleriyle bağlantılarını ortaya koyabilmek için genelden özele doğru tümden gelimsel bir yöntem ile konu incelenmeye çalışılacaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 7 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: