Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme
An Assessment of the Law on Protection of Personal Data

Yazar
İbrahim Korkmaz

Dergi Adı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Cilt
Mayıs-Haziran 2016, Sayı 124, ss. 81-152

Anahtar Kelimeler
Kişisel Veri ; Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ; Kişisel Verilerin İşlenmesi
Personal Data ; The Right to Protection of Personal Data ; Processing of Personal Data

Özet
Bilgi, modern yaşamın en önemli değerlerinden birisidir. Hergün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar, bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, işlemekte ve nakletmektedirler. Bunun yanında, teknoloji görülmemiş şekilde kişilerin bilgiyi paylaşması ve dünya çapında yaymasına izin verecek şekilde geliş-miştir. Bütün bunlar, kişilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karşı kullanılması gibi birçok tehlikeli durumun oluşmasına sebep olmaktadır. Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. Bu hakkın kurunmasıyla ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’nde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Çalışmamızda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alandaki uluslararası düzenlemeler ışığında incelenmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 28 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: