Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Dünya Ordularında Yeniden Yapılanmanın Kaynakları Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Sources of the Restructuring of the World Armies

Yazar
Cem Harun Meydan

Dergi Adı
Güvenlik Stratejileri Dergisi

Cilt
Nisan 2015, Sayı 21, ss. 1-38

Anahtar Kelimeler
Askeri Güç ; Teknolojik Değişim ; Yeniden Yapılanma
Military Power ; Technological Change ; Restructuring

Özet
Askeri güç, daima ulusal gücün önemli belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Bu nedenle birbirlerine karşı güçlü olmak isteyen devletler askeri güçlerini sürekli geliştirme ve büyütme çabası içinde olmuşlardır. Bu çabada devletlerin tehdit algılamaları etkili olmaktadır. Bununla birlikte devletlerin tehdidi algılamaları zaman içinde değişmiş ve değişen algıları ile birlikte askeri gücü geliştirme çabası ekonomik, teknolojik, siyasal ve sosyal faktörlerce sürekli etkilenmiştir. Özellikle teknolojik gelişmelerin askeri sistemler üzerinde önemli etkisinden bahsedilebilir. Sonuçta muharebe alanına farklı boyutlar dâhil olarak, alanın sürekli değişmesine ve büyümesine neden olmuştur. Bu çalışmada son yüzyılda dünyada yaşanan savunma planlama yaklaşımlarındaki değişimler ile bu değişimlerde etkili olan faktörler ele alınmakta ; özellikle tehdit algılamaları ile teknolojik gelişmelerin askeri sistemler üzerine etkileri incelenerek orduların ne tür değişimler yaşadıkları, ayrıca son dönemde yaşanan değişimlerin gelecekte olabilecek yansımaları üzerine odaklanılmaktadır.

Görüntüleme (gezinme ile): 5 - IP: 107.21.16.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: