Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Psychotherapy for Obsessive-Compulsive Disorder

Yazar
Yasir Şafak, Mehmet Emrah Karadere, Kadir Özdel, Türkan Özcan, Mehmet Hakan Türkçapar, Erkan Kuru, Bengü Yücens

Dergi Adı
Türk Psikiyatri Dergisi

Cilt
Kış 2014, Cilt 25, Sayı 4, ss. 225-233

Anahtar Kelimeler
Obsesif kompulsif bozukluk ; bilişsel terapi ; davranış terapisi ; grup psikoterapisi
Obsessive-compulsive disorder ; cognitive therapy ; behavior therapy ; psychotherapy ; group

Özet
Amaç : Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin (BDGT) etkinliği değerlendirilmiştir. Yöntem : Çalışma için Ruhsal Bozukluklar Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-IV-TR) ölçütlerine göre OKB tanısı konulmuş 82 hasta değerlendirilmiştir. Değerlendirme görüşmesi sonrası uygun olan ve grup terapisine katılmayı kabul eden 37 hasta grup terapisine alınmıştır. Bu gruba 14 seans haftalık 90-120 dakika süren bilişsel davranışçı grup terapisi (BDGT) uygulanmıştır. BDGT’ye katılan hastalara Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOCS) ve Belirti Kontrol Listesi (Y-BOCS-SC), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) uygulanmıştır. Ölçekler, değerlendirme aşamasında ve 2, 5, 8, 12 ve 14’ncü seanslardan sonra tekrar uygulanmıştır. Bulgular : Grup terapileri sırasında 8 kişi çeşitli nedenlerle tedaviyi bırakmıştır ve 29 hasta grup terapilerini tamamlamıştır. Çalışmayı tamamlayan hastaların başlangıç-sonuç puanları arasındaki fark incelendiğinde tüm gruplarda ortalama BAE, BDE ve Y-BOCS puanında anlamlı düzeyde azalma tespit edilmiştir. Grup terapisi sonuçlarının cinsiyet, yaş ve eğitim süresi bakımından farklılık göstermediği bulunmuştur. Sonuç : Bu çalışmada BDGT uygulamasının OKB belirtilerinde anlamlı iyileşme sağladığı saptanmıştır. Ayrıca tedavi sonuçlarının sosyodemografik özellikler, hastalık özellikleri, eş tanı bakımından farklı gruplarda farklılık göstermediği saptanmamıştır. Tüm bu sonuçlar göz önünde tutulduğunda BDGT, incelenen tüm faktörlerden bağımsız bir şekilde OKB’nin tedavisinde etkin görünmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 16 - IP: 54.152.38.154
ID:
Ziyaretçi Sayısı: