Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Liderler ve İsrail’in Arap Devletlerine Yönelik Dış Politikası
Leaders and Israel’s Foreign Policy Towards Arab States

Yazar
A. Murat Ağdemir

Dergi Adı
Bilge Strateji : Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi

Cilt
Güz 2014, Cilt 6, Sayı 11, ss. 51-73

Anahtar Kelimeler
İsrail ; Liderler ; Politik Psikoloji ; Dış Politika
Israel ; Leaders ; Political Psychology ; Foreign Policy

Özet
Devletin uluslararası ilişkilerde bütüncül bir aktör olduğunun kabul edilmesi dış politika analizinde liderlerin düşünce yapılarının, dış dünyayı algılamalarının ve onları kararlarında motive eden faktörlerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Ancak, politik psikoloji açısından liderlerin inançları, psikolojik durumları ve kişilikleri devletlerin dış politika kararlarında önemli etkiye sahiptir. Bu durum, İsrail’in dış politikasının analiz edilmesinde liderlerin dünyayı nasıl algıladıklarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Yahudilerin geçmiş yıllarda özellikle diasporada yaşadığı sıkıntılar ve Yahudi soykırımının kötü anıları hayatları boyunca İsrailli liderlerin peşini bırakmamıştır. Bu nedenle, söz konusu acıların liderler üzerinden İsrail dış politikası, en önemlisi de Arap devletlerine yönelik politikasındaki etkilerinin incelenmesi önemli bir konu olmaktadır.

Görüntüleme (gezinme ile): - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: