Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Ergenlik Döneminin Dini ve Toplumsal Gelişimi
Religious and Social Development of Adolescence

Yazar
Halide Nur Özüdoğru Erdoğan

Dergi Adı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt
Bahar 2014, Cilt 14, Sayı 1, ss. 153-165

Anahtar Kelimeler
Ergenlik ; Dini Gelişim ; Toplumsal Gelişim
Adolescence ; social development ; religious development

Özet
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir. İnsanların ve toplumların yaşamlarını insan onuru ve eşitliği temelinde birlikte sürdürebilmeleri için gerekli olan değerler özgürlük, adalet, ayrımcılık yapmamak, başkalarına saygı göstermek, hoşgörü ve sorumluluktur. Ergenlik bireyin çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkinlik tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet yetilerinin kazanıldığı dönemdir. Genel olarak 12-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Ergenlik döneminde ortaya çıkan dini değişmeleri, ilk basamak dini şuurun uyanması ve gelişmesi, dini kabullerin sorgulanması ve şüphe, son olarak da dini tutumların belirginlik kazanmasıdır. Araştırmada ergenliğin tanımı ve özellikleri, ergenlerin davranış ve tutumları ve sosyal gelişimleri ele alınacaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 12 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: