Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Yükseköğretimde Değişim : Kalite Arayışları
Change in Higher Education : Quality Searching

Yazar
Didem Tezsürücü, Sibel Aybarç Bursalıoğlu

Dergi Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
2013, Cilt 10, Sayı 2, ss. 97-108

Anahtar Kelimeler
Yükseköğretim ; küreselleşme ; kalite ; toplam kalite yönetimi ; kalite güvence sistemleri
Higher Education ; Globalisation ; Quality ; Total Quality Management ; Quality Assurance Systems

Özet
Binlerce yıllık tarihsel gelişim sürecinde üniversiteler, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşmenin meydana getirdiği sosyo-ekonomik değişim ve artan rekabet karşısında gerek misyonları, gerek hitap ettiği kitle, gerekse fon kaynakları açısından önemli bir gelişim göstermiştir. Yükseköğretime yönelik kamu fonlarının azalması ve artan kitlesel eğitim talepleri karşısında sistem, öğrenci / piyasa odaklı sürece girmiştir. Öğrencilerin “müşteri” olarak algılandığı bu süreçte, üniversitelerde kalitenin sorgulanması ve belirli kalite güvence sistemleri ile belgelenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada, küreselleşme ve uluslararasılaşma sürecinde artan akademik hareketlilik nedeniyle, üniversitelerde kalite geliştirme konusunda uygulanabilecek alternatif yöntemler açıklanıp, dünya genelinde kalite güvence sistemleri uygulamaları incelenmektedir. Çalışmanın amacı, literatür baz alınarak, yükseköğretimde kalite oluşumu ve gelişimi ile ilgili ülke uygulamalarını ele almak ve kalite güvence sistemlerinin Türkiye’de uygulanabilirliğini tartışmaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 3 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: