Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik : Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar
Social Entrepreneurship in Combating With Poverty : Social Innovative Cases of Ashoka Fellows

Yazar
Burcu Kümbül Güler

Dergi Adı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt
Temmuz-Eylül 2011, Cilt 13, Sayı 3, ss. 79-111

Anahtar Kelimeler
Sosyal Girişimcilik ; Sosyal Girişimci ; Sosyal Yenilik ; Yoksulluk ; Yoksullukla Mücadele ; Ashoka
Social Entrepreneurship ; Social Entrepreneur ; Social Innovation ; Poverty ; Elimination of Poverty ; Ashoka

Özet
Sosyal girişimcilik, çevresindeki sosyal sorunların farkında olan, bunları çözme niyetinde olan örgütlerin yenilikçi bakış açısını içeren bir faaliyet olarak görülmektedir. Kendi karı için çalışmaktan çok, içinde bulunduğu toplumda sosyal değişim yaratarak, toplumun kazancına önemli katkı sağlayan bireyler de sosyal girişimci olarak anılmaktadır. Küreselleşme ile birlikte artan sosyal sorunların en önemlilerinden biri olan yoksulluk, bu sorunu çözme konusunda faaliyetlerini sürdüren birçok sosyal girişimcinin ilgi alanı arasındadır. Sürdürdükleri faaliyetler, devlet veya özel sektörün ilgi gösteremediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda önemli bir boşluk doldurmaktadır. Sosyal girişimcilerin yoksulluk sorununa olan bakış açıları, çözüm konusunda sosyal bir misyona sahip olmaları, yenilikçi olmaları, çözümde farklı kaynaklardan yararlanıp, örgütlerinin sürdürülebilirliğini sağlayabilmeleri nedeniyle önemli görülmektedir. Bu çalışma ile yoksullukla mücadelede yenilikçi yaklaşım ile farklı stratejilere sahip olan sosyal girişimcilerin faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Bu amaç doğrultusunda, dünyada sosyal girişimcilere önemli fon kaynağı sağlayan bir örgüt olan Ashoka'nın seçilmiş bazı üyelerinin profilleri incelenerek, sosyal girişimcilerin yoksulluk sorununu nasıl algıladıkları ve bu sorunun çözümü konusunda uyguladıkları yenilikçi stratejiler ortaya çıkarılacaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 5 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: