Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Teb'asının Şikâyetleri
The Complaints of Ottoman Society Acording to Record Book of Complaints

Yazar
Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dergi Adı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2012, Cilt 61, Sayı 1, ss. 172-206

Anahtar Kelimeler
Şikâyet ; Divan-ı Hümayun ; ehl-i örf (kamu görevlisi) ; kadı ; adalet
Complaint ; Imperial Divan ; public servant ; judge ; justice

Özet
Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da tutulan defterler arasında, Bâb-ı Âsafi kataloğuna kayıtlı olan 1649-1653 yılları arasındaki Şikâyet Defterlerini kapsayan bu çalışmada, söz konusu dönemin hukuk ve adalet anlayışının gün yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır. Bu sebeple halkın ya da idarecilerin hangi konularda şikâyetlerinin olduğu tespit edilerek, Osmanlı devletinde özellikle adalet alanında aksayan yönlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Hiç şüphesiz söz konusu belgelerden elde edilen sonuçlar, dönemin hukuk işleyişini anlamak açısından önemlidir. Söz konusu şikâyetler “Şikâyet Edilenler” ve “Şikâyet Edenler” olarak iki kısımda tahlil edilmiştir. Bu ayrımda özellikle hangi kurum veya görevliden daha fazla şikâyet edildiği, bu şikâyetlerin çoğunlukla kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılması amaçlanmış ve söz konusu tasnifler tablo ve grafiklerle desteklenmiştir. “Şikâyet Konuları” başlığı altında ise, en fazla hangi konunun şikâyet sebebi olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Divan-ı Hümayun'dan idarecilere gönderilen ceza ve ikazlara da yer verilmiş ve bunlar “Şikâyetlerin Hukuki Sonuçları” başlığı altında ayrıca tahlil edilmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 4 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: