Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı : İngiltere'deki Düzenlemeler ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes : a Comparative Study of the Regulations in Turkey and the United Kingdom

Yazar
Semih Sırrı Özdemir

Dergi Adı
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
Haziran 2012, Cilt 2, Sayı 1, ss. 55-66

Anahtar Kelimeler
Arabuluculuk ; arabulucu ; alternatif uyuşmazlık çözümü ; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ; Civil Procedure Rules
Mediation ; mediator ; alternative dispute resolution ; Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes ; Civil Procedure Rules

Özet
2003 ve 2008 yılı Ulusal Programları'nda, alternatif uyuşmazlık çözümü alanındaki Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırma hedefine yer verilmektedir. Bu kapsamda, 2008 yılında hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, günümüz itibari ile yasalaşmayı beklemektedir. Özetle, Kanun Tasarısı, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk yönteminin kullanımını ve arabuluculuk mesleğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Çalışmada, Kanun Tasarısı'nın İngiltere'deki benzeri düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. İlk kısımda, arabuluculuk süreci üzerinde durulmakta ve her iki ülke arasındaki düzenlemelerin, düzenleme yöntemi ve kapsamı, arabuluculuk kullanımının teşvikine etkisi ve düzenlemelere etki eden etmenler açısından farklılıklar içerdiği iddiasında bulunulmaktadır. İkinci bölümde ise, arabulucuların mesleki faaliyetine ilişkin düzenlemeler incelenmekte ve her iki ülke arasında mesleğe kabul şartları arasında yer alan farklılıklar üzerinde durulmaktadır.

Görüntüleme (gezinme ile): 1 - IP: 18.232.171.18
ID:
Ziyaretçi Sayısı: