Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
İç Kontrol Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi
The Relationship Between Internal Control System and Total Quality Management

Yazar
Selda Türedi

Dergi Adı
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Cilt
2012, Cilt 4, Sayı 1, ss. 27-37

Anahtar Kelimeler
İç Kontrol Sistemi ; Toplam Kalite Yönetimi ; İç Denetim ; Kalite
Internal Control System ; Total Quality Management ; Internal Audit ; Quality

Özet
İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan kavramlardır. İşletmelerde kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve işletmenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak kullanımını gerçekleştirmek, işletme faaliyetleri hakkında düzenli ve zamanında güvenilir bilgi sağlamak, işletmenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek için iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ise ; işletmede maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını amaçlayan insan odaklı çağdaş bir yönetim anlayışıdır. İç Kontrol Sistemi ana teması ile Toplam Kalite Yönetimi ana teması birbiriyle örtüşmektedir. Her iki sistemde de sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlayan dinamik bir sistem anlayışı olduğu görülmektedir. İşletmelerin etkinliği ve verimliliğini arttırmak için bu sistemlerin temel ilkelerini benimsemek ve işletmede bu ilkelerin uygulanabilirliğini sağlamak işletmenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. İşletmelerde başarıların devamlılığı için ; verimlilik ve etkinliğin değerlenmesi ve sürekli değerleme sonuçlarına göre iş süreçlerinin iyileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak işletmeler ; etkili ve kalıcı çözümler üretmek için TKY ve iç kontrol sistemi ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme yolunu seçmişlerdir.

Görüntüleme (gezinme ile): 2 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: