Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal Boyutu : Kalitenin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir İnceleme
The Conceptual Dimensions of Total Quality Management : an Essay on the Philosophical Roots of Quality

Yazar
Necmettin Özel

Dergi Adı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
Nisan 2011, Cilt 6, Sayı 1, ss. 341-354

Anahtar Kelimeler
Kalitenin düşünsel kökleri ; cisimlerin anlamı ; mükemmelin bilgisi
The philosophical roots of quality ; the meaning of things ; the knowledge of exellent

Özet
Kalitenin düşünsel kökleri ilk olarak insanın içinde yaşadığı nesnel dünyada, onun doğal yapı ve / veya yasalarında aranmıştır. Nesnel dünya insana geliştirme anlamında sonsuz fırsatlar sunmaktadır. O hem bir esin kaynağı olarak hem de sürekli dönüşebilirliği ile insanın geliştirme çabalarını özendirmektedir. Diğer taraftan kalite geliştirmenin merkezinde, hem kendi doğal yönelimleri hem de içinde var olduğu çevresel şartlar nedeni ile insan vardır. Gerçekte insan, nesnel dünyayı dönüştürebilecek donanıma da sahiptir. Bir başka ifade ile kalitenin düşünsellikten nesnelliğe dönüşmesi onun yetenek bilgi ve becerisi ile mümkün olmaktadır. İnsan nesnelere bir biçimsellik kazandırmanın yanında ürettiklerine ahlaki bir anlam da katmaktadır. Bu bağlamda kalitenin yöneldiği amaç kendi çağının sosyal / ahlaki değerleri ile yakından ilgilidir. Diğer taraftan kalite geliştirme örgütler açısından stratejik önem taşımaktadır. Örgütlerin görece üstünlükleri önemli ölçüde, kalitenin düşünsel boyutu ile ilgilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Görüntüleme (gezinme ile): 3 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: