Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Para Politikası Güvenilirliğinin Kurumsal Bileşenleri

Yazar
Cemil Erarslan

Dergi Adı
Bütçe Dünyası Dergisi

Cilt
2011, Cilt 1, Sayı 35, ss. 94-104

Anahtar Kelimeler
Güvenilirlik ; Merkez Bankasi Bağımsızlığı ; Şeffaflık ; Hesap Verebilirlik ; Kurala Bağlı Politika ; Mali Disiplin
Credibility ; Central Bank Independence ; Transparency ; Accountability ; Rules Policy ; Fiscal Discipline

Özet
Para politikasının öncelikli hedefinin fiyat istikrarı olmasına ilişkin olarak literatürde meydana gelen uzlaşma, politikaların kurumsal tasarımının nasıl belirleneceği konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Günümüzde halen devam eden söz konusu tartışma, fiyat istikrarına ulaşılmasında önceki literatürde (1990’lı yıllarda) ileri sürüldüğü gibi merkez bankası bağımsızlığının mı, yoksa sonraki literatürde (2000’li yıllarda) öne sürüldüğü gibi güvenilirliğin mi daha önemli olduğu tezi arasında yapılmaktadır. Para politikası alanında yapılan önceki çalışmalarda, merkez bankalarına bağımsızlık verilmesinin, fiyat istikrarının gerçekleştirilmesi için yeterli olduğu ileri sürülmüştür. Para politikası literatüründe yapılan son zamanlardaki çalışmalarda ise, fiyat istikrarının sağlanması ve dolayısıyla makro ekonomik performansın artırılmasında, merkez bankası bağımsızlığının tek başına bir anlam ifade etmediği ve güvenilirliğin çok daha önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, para politikası güvenilirliğinin kurumsal bileşenlerini teorik gelişmeler yardımıyla açıklamaktır

Görüntüleme (gezinme ile): 6 - IP: 18.232.171.18
ID:
Ziyaretçi Sayısı: