Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?
Does the Inflation Targeting Strategy Have an Effect on Macroeconomic Performance?

Yazar
Seyfettin Erdoğan, Durmuş Çağrı Yıldırım, Hakan Güneş

Dergi Adı
Maliye Dergisi

Cilt
Temmuz-Aralık 2010, Sayı 159, ss. 103-118

Anahtar Kelimeler
Enflasyon Hedeflemesi ; Panel OLS ; Ekonomik Büyüme ; Enflasyon ; Volatilite
Inflation Targeting ; Pooled Regression ; Economic Growth ; Inflation ; Volatility

Özet
Enflasyon hedeflemesi, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik modern bir para politikası stratejisidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde henüz yeni bir uygulama olması nedeni ile literatürde daha çok teorisi ve uygulanabilirliği ele alınmaktadır. Oysa enflasyon hedeflemesi stratejisinin nihai hedefi, makro ekonomik performansı pozitif yönde artırmaktır. Bu çalışmada enflasyon hedeflemesinin makroekonomik performans üzerindeki etkisi, enflasyon hedeflemesi stratejisini uygulayan yirmi iki ülke için 1970-2007 dönemi esas alınarak Pooled regresyon modeli ile test edilmiştir. Ampirik analiz sonucunda ele alınan dönem için enflasyon hedeflemesinin ekonomik büyüme oranı ve büyüme volatilitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığı, buna karşın enflasyon ve enflasyon volatilitesi üzerinde azaltıcı yönde etkili olduğu görülmüştür.

Görüntüleme (gezinme ile): 1 - IP: 18.232.171.18
ID:
Ziyaretçi Sayısı: