Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı

Yazar
Hasan Tunç

Dergi Adı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2008, Cilt 12, Sayı 1-2, ss. 1113-1132

Anahtar Kelimeler
Demokrasi ; müzakereci demokrasi ; liberal demokrasi ; katılım ; demokrasi türleri ; doğrudan demokrasi ; temsil ; küreselleşme ; çoğunluk ; karşılıklı görüşme
Democracy ; deliberative democracy ; liberal democracy ; participation ; types of democracy ; direct democracy ; presentation ; globalization ; majority ; mutual negotiation

Özet
Tarihsel sürece bakıldığında halkın halk tarafından yönetimini esas alan demokrasi kavramına, toplumların gelişme düzeylerine bağlı olarak farklı anlamlar atfedilmeye başlandığı görülmektedir. Günümüzde özellikle batılı devletler tarafından müzakereci demokrasi anlayışı alternatif bir model olarak sunulmaya başlanmıştır. Müzakereci demokrasi anlayışı, devlette kurum ve kuralların oluşturulması ve her türlü sorunların çözümünde karşılıklı görüşmeyi ve katılımı esas alan doğrudan demokrasi benzeri bir modeldir. Müzakereci demokrasi, bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının karar oluşum süreçlerine katılımını öngörmesi bakımından ideal bir model olarak görünmektedir. Ancak bu modelin artan nüfus ve küreselleşme sürecinde devletlerin karşılaştığı temel sorunlar dikkate alındığında uygulanabilirlik ihtimali oldukça düşüktür. Dolayısıyla modelin günümüzde alternatif bir model olarak sunulması dikkat çekmektedir. Bu çerçevede çalışmamızda demokrasi kavramı, demokrasi türleri ele alınmış ve müzakereci demokrasi kavramı üzerinde durulmuştur. İdeal olarak pratikte uygulanması mümkün olmayan bu kavramın batılı devletler ve küresel güç odakları (şirketler) tarafından neden alternatif bir model olarak sunulduğunun gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Görüntüleme (gezinme ile): 68 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: