Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme
An Analysis on the Main Values of New Public Management

Yazar
Şükrü Mert Karcı

Dergi Adı
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
Kasım 2008, Cilt 8, Sayı 16, ss. 40-64

Anahtar Kelimeler
Yeni Kamu İşletmeciliği ; Değerler ; Toplum Merkezli Demokrasi ; Birey Merkezli Demokrasi ; Refah Devletinde Dönüşüm
New Public Management ; Values ; Socially Centered Democracy ; Individually Based Democracy ; Transformation of Welfare State

Özet
Kamu yönetiminde işletme yönetimi değerlerinin egemen kılınması yönündeki reformlar, Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı çerçevesinde kavramlaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının gelişimine değinilecek ve dayandığı temel değerler irdelenecektir. Yeni Kamu İşletmeciliği ve klasik kamu yönetimi, temel değerleri açısından farklılaşmakta, bu temel değerler de demokrasi konusundaki yorumlarında belirginlik kazanmaktadır. Bu doğrultuda akımların temel değerleri, Yeni Kamu İşletmeciliği'nin öne çıkardığı birey merkezli demokrasi ve klasik kamu yönetiminin öncelikleri arasında yer alan toplum merkezli demokrasi kavramları ekseninde, literatür taramasına dayalı eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır. Yeni Kamu İşletmeciliği ve klasik kamu yönetimi savunucularının demokrasi konusundaki yorumları bu doğrultuda ele alınacaktır.

Görüntüleme (gezinme ile): 306 - IP: 107.21.16.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: