Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Polimer Matriksli Partikül Dolgulu Kompozitlerin Uygulanan Yük ile Pinon-Disk Aşınma Özelliklerinin Değişimi
The Variation of Pin-On-Disc Wear Properties of Particle Filled Polymer Matrix Composites With Applied Loads

Yazar
Akın Akıncı, S. Hakan Yetgin, Şenol Yılmaz, Uğur Şen

Dergi Adı
Sigma : Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Cilt
Haziran 2009, Cilt 27, Sayı 2, ss. 129-138

Anahtar Kelimeler
Düşük Yoğunluklu Polietilen ; Bazalt ; Aşınma ; Pin-On-Disk
Low Density Polyethylene ; Basalt ; Wear ; Pin-On-Disc

Özet
Bu çalışmada, düşük yoğunluklu polietilen (DYPE) matriks içerisine bazalt partikül takviyesi ağırlıkça %10, %30, %50 ve %70 oranlarında yapılmış ve kompozit malzemeler enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiştir. Aşınma testleri 0.5 m / s hızda, AISI 4140 çelik disk üzerinde pin-on-disk aşınma test yöntemiyle atmosferik şartlarda yapılmıştır. Testler 5N ve 20N yük altında uygulanmış ve dört farklı kompozisyondaki malzemenin sürtünme ve aşınma davranışları belirlenmiştir. Kompozitlerin aşınma davranışları katkısız DYPE malzemeyle karşılaştırıldığında, aşınma özelliklerinin bazalt ilavesiyle iyileştiği görülmektedir. % 30 Bazalt ilavesine kadar kompozit malzemelerin sürtünme katsayısı ve aşınma hızı hızla düşmektedir. Uygulanan yüke bağlı olarak, saf DYPE malzemenin sürtünme katsayısı 0.29 ve 0.34 arasında değişirken, %70 bazalt takviyeli kompozitin sürtünme katsayısı 0.1 ve 0.12 arasında değişmektedir. %30 bazalt ilavesinden sonra sürtünme katsayısı ve aşınma hızı sabit davranış göstermektedir. Uygulanan yüke bağlı olarak, saf DYPE’ nin aşınma hızı 4.57x10-3 m3 / m’ den 1.11x10-2 mm3 / m’ ye değişirken, %70 bazalt takviyeli malzemenin aşınma hızı 4.97x10-4 mm3 / m ile 7.18x10-4 mm3 / m arasında değişmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 9 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: