Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Türk İmalat Sanayinde Enerji Verimliliği ve Yoğunluğunun Analizi
Energy Efficiency in the Turkish Industrial Sector

Yazar
Hasan İslatince, Ceyhun Haydaroğu

Dergi Adı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Ağustos 2009, Sayı 24, ss. 155-164

Anahtar Kelimeler
Enerji ; Enerji Verimliliği ; Enerji Yoğunluğu
Energy ; Energy Efficiency ; Energy Intensity

Özet
Dünya genelinde nüfusun giderek artış göstermesi, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabaları, teknolojinin yaygınlaşması, ekonomik ve sosyal kalkınma arayışları gibi nedenlerden dolayı, tüm sektörler için girdi kaynağı olan enerjinin, ülkeler için önemi her geçen gün artmaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın sürekli arttığı buna karşılık enerji kaynaklarının gittikçe azaldığı günümüz dünyasında, bütün enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle sanayi sektöründe ana girdi kaynağını oluşturan enerjinin verimli kullanılması, uluslararası ticarette rekabet ortamının arttığı günümüzde üretim maliyetlerini düşürerek, mal ve hizmetlerin daha ucuza elde edilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda enerjinin önemi belirtilmiş, enerji verimliliği ve yoğunluğu kavramları açıklanmış, Türkiye'de enerji kaynakları ele alınmıştır. Türkiye'de enerji yoğunluğu değerleri bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Türk sanayinin alt dalları itibariyle enerji verimliliği analiz edilmiş, sanayi sektöründe enerjinin verimliliğini arttırmak için çözüm önerileri sunulmuştur.

Görüntüleme (gezinme ile): 2 - IP: 18.232.171.18
ID:
Ziyaretçi Sayısı: