Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Küçük İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi

Yazar
Çiğdem Dikmen

Dergi Adı
Yönetim : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Cilt
Haziran 1997, Sayı 27, ss. 25-31

Özet
Ülkemizde büyük işletmeler rekabet güçlerini artırabilmek için ürün / hizmet sunma süreçlerinde, uygun fiyat ve zamanında teslim gibi kalite parametreleri doğrultusunda, stratejik hedeflerini yeniden gözden geçirip, gerekli planları yaparak bunlara uygun çalışmaktadırlar. İşletmeler kendi çalışma yöntem ve davranış alışkanlıklarını gözden geçirmek ve gerekli ise değiştirmek zorunluluğunu duymaktadırlar. Çünkü, rekabet edebilmenin temel şartının, müşteri memnuniyeti ; yani kalite olduğu tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek haline gelmiştir. İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip, yetkilendirilmesin! ve ekip çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi olan Toplam Kalite Yönetimi işletme faaliyetlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla maliyet düşürülmekte, çalışanların ve müşterilerin tatmini gibi belirli iyileşmeler sağlanmaktadır. Bu durumda küçük işletmelerin de rekabetçi ortama ayak uydurabilmeleri ve kendi iş alanlarını genişletebilmeleri için işletmenin bütün işlemlerinde, ürünlerinde ve hizmetlerinde devamlı gelişimi öngören bir felsefe olan Toplam Kalite Yönetimi'ne ihtiyaçları vardır.

Görüntüleme (gezinme ile): 7 - IP: 18.208.132.33
ID:
Ziyaretçi Sayısı: