Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi : Kültürel ve Makro-Kurumsal Bağlamın Birlikteliği
Development of Entrepreneurship in Turkey : Interdependence for Cultural and Macro-Institutional Context

Yazar
Kamil Yazıcı, Kader Tan Şahin

Dergi Adı
Yönetim : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Cilt
Şubat 2006, Sayı 53, ss. 18-28

Anahtar Kelimeler
Türkiye'de Girişimcilik ; Kültür ; Makro-Kurumsal Bağlam ; Tüsiad ve Müsiad ; Devlete Bağımlı İş Sistemi
Entrepreneurship in Turkey ; Culture ; Macro-Institutional Context ; Tusiad and Musiad ; State-Dependence Business System

Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de 1990 sonrası iş sisteminde yaşanan kırılmayla birlikte ortaya çıkan girişimci örgütlerinin (TÜSİAD ve MÜSİAD) irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu irdeleme yapılırken de, Weber'in tezinden hareketle, Türkiye'de girişimciliğin gelişimi, kültürel ve kurumsal faktörler gözönüne alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ortaklaşa davranış gösteren Türk kültürü, Batı'da yapılan girişimcilik tanımlarıyla kıyaslandığında, gerçek girişimciler üretemediği görülmektedir. Dolayısıyla ekonomik başarısızlığın arkasındaki nedenin bu anlamdaki girişimci eksikliği olduğu ileri sürülmektedir. Makro-kurumsal bağlam incelendiğinde, 1990 yılına kadar Türkiye'de devlete bağımlı iş sisteminin baskınlığının devam ettiği, ancak bu yıllardan itibaren yaşanan kırılma noktası ve MÜSİAD'ın kurulmasıyla, farklı kapitalist biçimlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, ortaklaşa davranış değerleri benimseyen MÜSİAD'ın ekonomik açıdan da oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, ortaklaşa davranış değerlerin de girişimci ürettiği görülmektedir. Ancak Türkiye gibi ortaklaşa davranış gösteren toplumlarda girişimcilik kavramının farklı şekilde anlamlandırılması gerekmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 4 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: