Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
Customer Relationship Management Applications in Eskişehir Chamber of Industry Organized Industrial District

Yazar
Nuray Girginer, Arzu Yılmaz

Dergi Adı
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
2007, Cilt 8, Sayı 2, ss. 61-80

Anahtar Kelimeler
Müşteri İlişkileri ; Müşteri İlişkileri Yönetimi(Miy) ; Miy Uygulamaları
Customer Relationship ; Customer Relationship Management(Crm) ; Crm Applications

Özet
Bu çalışmanın amacı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde(EOSB) faaliyet gösteren işletmelerin, Müşteri İlişkileri Yönetimi(MİY) uygulamalarıyla ilgili durumlarını tespit etmek, işletmelerin müşteri ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları belirlemek, firma-müşteri etkileşiminde önem taşıyan özellikleri saptamak ve işletmelerin pazarlama kavramı ve MİY ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın verileri EOSB'de faaliyet göstermekte olan işletmelere uygulanan anket ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde χ2 testi, t-testi, ANOVA gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, MİY uygulamalarının daha çok hizmet sektöründe ve büyük ölçekli işletmelerde geçerli olacağı kanısının yaygın olduğu, mevcut yapının korunması isteğinin, uygulamaların çok maliyet getireceği inancının MİY uygulamaları önünde engel oluşturduğu ve MİY konusunda işbirliğinden kaçındıkları belirlenmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 6 - IP: 54.144.75.212
ID:
Ziyaretçi Sayısı: