Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
21. Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış
Leadership Understanding in 21st Century

Yazar
Doğan N. Leblebici

Dergi Adı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Mayıs 2008, Cilt 32, Sayı 1, ss. 61-72

Anahtar Kelimeler
Liderlik ; Değişim ; Misyon ; Vizyon
Leadership ; Change ; Mission ; Vision

Özet
“Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir” sözünden hareketle örgütlerin akıp giden zamanın getirdiği değişime ayak uydurmak zorunda kalacakları söylenebilir. Sorun örgütün değişimi nasıl algıladığıyla ilgilidir. Değişimi bir tehdit olarak gören ve onu engellemeye çalışan örgütlerin yok olması veya en azından büyük kayıplar yaşamaları neredeyse kaçınılmazdır. Bu noktada örgütün algısını belirleyen en önemli unsur liderin veya yöneticinin değişime bakışıdır. 21. yüzyıl ivmesi giderek artan bir değişime sahne olacak gibi görünmektedir. Bu çalışmada 21. yüzyılda bir liderden beklenen yaklaşımın ne olacağı sorgulanmış ve yeni liderlik anlayışının özellikleri sunulmaya çalışılmıştır.

Görüntüleme (gezinme ile): 45 - IP: 107.21.16.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: