Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Filozof Olarak Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre as a Philosopher

Yazar
İsmail H. Demirdöven

Dergi Adı
Kaygı : Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Cilt
Güz 2006, Sayı 7, ss. 7-20

Anahtar Kelimeler
İnsan ; Varlık ; Varoluşçuluk ; Fenomen ; Kişinin Öznelliği ; Başkasının Varlığı ; Öznelerarası Dünya ; Özgürlük ; Hümanism
Human Being ; Being ; Existentialism ; Phenomenon ; Subjectivity of the Individual ; Being of Others ; Intersubjective World ; Freedom ; Humanisme

Özet
Bu yazıda J.P.Sartre'ın, “Varoluş”, “İnsan”, “Toplum” ve “Hümanism” kavramları, onun felsefî görüşü çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmektedir. Bir yazın adamı olmanın ötesinde, aynı zamanda yirminci yüzyılın adından en çok söz ettiren filozoflarının başında gelen J.P.Sartre'ın ; felsefenin Ontoloji, Epistemoloji ve Etik gibi en temel alanlarına ilişkin görüşleri bulunmaktadır. Yirminci yüzyılda, Sartre gibi bir grup filozofun ortak hareket noktası ; yaşadığı koşullar içinde İNSAN'dır. Onların, felsefenin adı geçen alanlarıyla ilgileri ; İNSAN ve İNSANIN YAŞAMI'na, bu dünyadaki konumuna ilişkin sorunlar aracılığıyla olmuştur. Sartre'ın “İnsanın varoluşu” bağlamında üzerinde önemle durduğu başlıca kavramlar ve temaların, “Anlamsızlık”, “Boğuntu (Bunaltı)”, “Ortada bırakılmışlık ve yalnızlık duygusu”, “Otonom özgürlük ahlâkı”, “Aşma”, “Sorumluluk”… gibi kavramlar ve temalar olduğu görülür. Sartre, “L'Etre et le Néant (Varlık ve Hiçlik)” yapıtında, insan(ın) varoluşunu ontolojik olarak ele almış, daha sonra da böyle bir varoluşa uygun biçimde insanın değerleri üzerinde durmuştur. Sartre'ın bir “bilinç felsefesi” olarak da adlandırılabilecek olan “Varoluşçuluk”la çözmek istediği sorunun, yirminci yüzyıl insanının değer anlayışını yeni bir etik temel üzerinde inşa etmek olduğu söylenebilir.

Görüntüleme (gezinme ile): 28 - IP: 107.21.16.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: