Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Gelişmekte Olan Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı : Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlamalar

Yazar
Halil Altıntaş, Sami Taban

Dergi Adı
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
2002, Cilt 21, Sayı 2, ss. 27-45

Anahtar Kelimeler
Merkez Bankası Bağımsızlığı ; Para Politikası ; Hesap Verilebilirlik ; Şeffaflık
Central Bank Independence ; Monetary Policy ; Time Inconsistency ; Accountability ; Transparency

Özet
Gelişmekte olan ülkelerde, merkez bankasına bağımsızlık kazandırılmasında birçok güçlük ortaya çıkmaktadır. Bunlar ; GSYİH'ya göre finansal sistemin oldukça küçük olması, yüksek enflasyon oranları, bankacılık sisteminin zayıflığı, yüksek mali (fiskal) hakimiyet derecesi ve politik istikrarsızlıktır. Bu faktörler ortadan kaldırılmadıkça ve liberalizasyon ve özelleştirme gibi etkin politik reformlar uygulanmadıkça, merkez bankasına bağımsızlık kazandırılmasının istenilen faydaları sağlamayabileceği ileri sürülmektedir.

Görüntüleme (gezinme ile): 1 - IP: 54.144.75.212
ID:
Ziyaretçi Sayısı: