Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Deprem ve Tsunami Yükleri Altında Kıyı Yapıları Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım : Davranışa Dayalı Tasarım
A State of Art Approach to the Design of Coastal Structures Under Seismic and Tsunami Loads : Performance Based Design

Yazar
Ayşen Ergin, Yalçın Yüksel

Dergi Adı
Sigma : Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Cilt
Haziran 2006, Cilt 24, Sayı 2, ss. 1-13

Anahtar Kelimeler
Kıyı Yapıları ; Davranışa Dayalı Tasarım ; Deprem ; Kıyı Mühendisliği
Coastal Structures ; Performance Based Design ; Earthquake ; Coastal Engineering

Özet
Son yıllarda kıyı mühendisliğinde, geliştirilmiş olan davranışa dayalı tasarım yaklaşımı, özellikle sismik olarak aktif bölgelerde çok önem kazanmıştır. Yapı davranışını temel parametre olarak alan bu yeni yaklaşımda : -Zemin ve temel toprağındaki deformasyonlar altında oluşan yapısal davranışlar (deformasyon ; dönme, yatay ve düşey ötelenme ve gerilme durumları) temel tasarım parametrelerini oluşturur. -Tasarım, yapı özelliklerine göre, verilen sismik yükler altında yapının davranışını veren deformasyon ve gerilmelerin kabul edilen limitleri içinde gerçekleştirilir. Geleneksel, dengeye dayalı tasarım metotlarında, yapı davranışını veren deformasyon ve gerilme durumları tasarım parametreleri olarak kullanılmamaktadır. Bu yöntemde yapı tasarımı, belli bir sismik yüklemeye dayanacak denge durumu(dönerek devrilme ve kayma) için yapılır ve yük dengesi aşıldığında yapının davranışı genelde göz önüne alınmaz. Geliştirilmiş olan davranışa dayalı yöntemde ise, geleneksel metottaki kısıtlamaların önüne geçilmektedir. Bu yöntemde tasarım, oluşma olasılığı belirlenen sismik yükler altında, yerel zemin koşulları gözetilerek, yapı türüne göre tanımlanan yapı davranışları (deformasyon ve gerilme) sınırları içinde gerçekleştirilir.

Görüntüleme (gezinme ile): 5 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: