Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Aile İşletmelerinde Süreklilik Yönetimi
Continuity Management in Family Firms

Yazar
Veli Denizhan Kalkan

Dergi Adı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Mayıs 2006, Cilt 30, Sayı 1, ss. 71-87

Anahtar Kelimeler
Aile İşletmeleri ; Süreklilik Yönetimi ; Bilgi Sürekliliği ; Kritik İşlemsel Bilgi ; İşletme Sürekliliği ; Firma Performansı
Family Firms ; Continuity Management ; Knowledge Continuity ; Critical Operational Knowledge ; Business Continuity ; Firm Performance

Özet
İşletmelerde süreklilik yönetimi, bilgi ve işletme sürekliliğini sağlamaya dönük çabaları ifade etmektedir. Bilgi sürekliliğinin sağlanması işletme sürekliliğinin sağlanmasının ön koşuludur. Bu çalışmanın amacı işletmelerdeki süreklilik yönetimi sürecini kavramsallaştırmak ve sürecin aile işletmeleri açısından ifade ettiği anlamı açıklığa kavuşturmaktır. Çalışmada öncelikle literatür değerlendirmesine dayalı olarak süreklilik yönetiminin temel konuları ele alınmakta, işletmelerdeki süreklilik yönetimi süreci değerlendirilmekte ve bir süreklilik yönetimi modeli geliştirilmektedir. Daha sonra ise süreklilik yönetimi aile işletmeleri bağlamında incelenerek bu işletmelerdeki süreklilik yönetimi için kavramsal bir model oluşturulmakta, çalışmanın araştırmacılara ve yöneticilere yönelik çıkarımları tartışılmaktadır.

Görüntüleme (gezinme ile): 11 - IP: 107.21.16.70
ID:
Ziyaretçi Sayısı: