Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışında Etkisi
Effects of Soft Story Irregularity to Earthquake Behavior of R/C Structures

Yazar
Armağan Korkmaz, Taner Uçar

Dergi Adı
Uludağ Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi

Cilt
2006, Cilt 11, Sayı 2, ss. 65-76

Anahtar Kelimeler
Betonarme Yapılarda Düzensizlikler ; Dolgu Duvarlı Yapılar ; Doğrusal Olmayan Statik İtme Analizi
Structural Irregularities in Rc Structures ; Structures with Infill Walls ; Non-Linear Pushover Analysis

Özet
Çalışmada Türkiye'de oldukça sık görülen yumuşak kat düzensizliğinin betonarme yapıların deprem davranışına etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında alt kat kolonlarının daha yüksek olduğu ve dolgu duvarların mevcut olduğu betonarme yapıların deprem davranışındaki değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla, dolgu duvarların yapının tüm katlarında bulunduğu düzenli ve sadece alt katta bulunmadığı düzensiz yapıların da analizleri yapılarak, deprem davranışına etkileri incelenmeye çalışılmıştır ve de alt kat yüksekliklerinin farklı olduğu yapılar ele alınmıştır. Doğrusal olmayan statik itme analizleri yapılarak yapıların kapasite eğrileri, kat yatay yer değiştirmeleri, göreli kat ötelemeleri belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre yapıların deprem davranışlarındaki değişiklikler yorumlanmıştır.

Görüntüleme (gezinme ile): 2 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: