Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).


Recently Popular Articles
- Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal Boyutu : Kalitenin Düşünsel Temelleri Üzerine Bir İnceleme
- İç Kontrol Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi
- Yükseköğretimde Değişim : Kalite Arayışları
- Küçük İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi
- İktisadî İnanışların Siyasi Hayattaki Rolü
- Liderler ve İsrail’in Arap Devletlerine Yönelik Dış Politikası
- Trafik Kazalarında Sosyal Psikolojik Etmenler : Sürücü Davranışları, Becerileri ve Sosyal Politik Çevre
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme
- Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı
- Hobbes ve Rousseau : Toplumsal Sözleşme Kuramı