Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).


Recently Popular Articles
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı : İngiltere'deki Düzenlemeler ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme
- Das Türkische Mediationssystem Bei Der Schlichtung Der Rechtsstreitigkeiten
- İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı
- İş Yargısında “Arabuluculuk”
- Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim ve Kitle İletişim Teknolojileri : Eleştirel Bir Bakış
- Bilgi Kriterleri Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Denetimi
- Hamiline Yazılı Çekte Ciranta Tarafından Konan “Bedeli Teminattır” Kaydının Hukuki Sonucu
- Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal Bağlılık : İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi
- Mutluluğun Türkiye’deki Belirleyenlerinin Zaman İçinde Değişimi
- Ticari Defterler, Cari Hesap, Acente