Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:


The aim to the full-text database is to facilitate access to the articles published in national academic refereed journals. The database was developed by Dogus University Library.

There are two ways to access articles:
  • Enter your keywords in the search box and push Find button.
  • Use the Journals' List link and follow the year-volume-issue information.

Search Tips:
  • Keywords are directly searched with the and operator. You do not need to use the operator and or + symbol between the keywords.
  • All Fields option will search the fields "title, author and keyword" together.
  • The root of the keyword is enough to find the full word (For example: The keyword libra finds the words library, librarianship, etc.).

Recently Popular Articles
- Akıllı Teknolojiler, Akıllı Kentler ve Belediye Örgütlenmesinde Dönüşüm
- Başbakanlığın Kamu Personel İşlemlerine İlişkin Son Genelgelerinin Hukuki Tahlili
- Örgütsel Değişim ve Liderlik
- Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi
- Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye'de Bölgesel Üretkenlik Düzeylerinde Yakınsama
- Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmet Kavramı
- Pazarlamacılık Sözleşmesi ve Pazarlamacılık Sözleşmesi Hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilirliliği
- Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi
- Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Finansal Yönetim Uygulamaları : Bir Literatür Taraması