Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:


Ulusal akademik dergilerde yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak bakımından Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi tarafından geliştirilmiş bir tam metin veritabanıdır.

Makalelere erişim için izlenecek yol:
  • Arama kutusuna anahtar kelimelerinizi yazın ve Ara tuşuna basın.
  • Dergilerin Listesi bağlantısını kullanarak, yıl-cilt-sayı bilgileri ile makalelere erişebilirsiniz.

Arama İpuçları:
  • Kelimeler doğrudan ve bağlacı ile bağlandığından ayrıca ve sözcüğü ya da + sembolü kullanılması gerekmez.
  • Tüm Alanlar seçeneği "başlık, yazar ve anahtar kelime" alanlarını birlikte arar.
  • Aranan kelimenin kök kısmının yazılması yeterlidir (Örneğin: Atatürk sözcüğü size Atatürk'ün, Atatürkçülük gibi sonuçları da listeleyecektir).


Son Görüntülenen Makaleler
- Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güven ve Marka Bağlılığı İlişkisi
- Hayırsever Tüketici Davranışı -Çanakkale Örneği-
- Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki : OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
- Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi : Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
- İMKB'ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri
- Konumsal Verilerin Veritabanı İçinde Depolanması ve İndekslenmesi İçin Sistem Tasarımı
- Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca Halefiyete Uygulanacak Hukuk
- Likidite Riski Yönetimi : Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama
- Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları : Anadolu Üniversitesi Örneği
- Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler : İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma