Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:

Article Details


Title
Gül Çiçeği Dikim Alanlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini
Forecasting Rose Flower Planting Areas Using Artificial Neural Networks

Author
Meltem Karaatlı, Mesut Albeni

Journal
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Volume
2011, Volume 3, Issue 2, p. 137-149

Keywords
Yapay Sinir Ağları ; Tahmin ; Gül çiçeği
Artificial Neural Networks ; Forecasting ; Rose Flower

Abstract
Bu çalışmanın amacı gül çiçeği dikim alanlarının yapay sinir ağları yöntemiyle önceden tahmin edilerek gülcülük sektörü ile ilgili tarımsal politikaların belirlenmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışmada gül çiçeği dikim alanlarını etkileyen değişkenler ; gül çiçeği reel fiyatları, gül çiçeği dikim alanı, meyve veren elma ağacı sayısı, elma reel fiyatları (TL / kg), üzüm reel fiyatları (TL / kg), sabit kukla, eğim kukla ve zaman değişkenleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada 1980-2010 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Araştırma yalnızca Isparta ilini kapsamaktadır. Çalışmanın sonucunda 2011 ve 2012 yılına ait Isparta ili gül dikim alanları tahmin edilmiştir.

The aim of this study is to forecast the planting areas of rose flower in order to guide the policies of rose sector. The variables used in this study are real prices of rose flower, planting areas of rose flower, the number of apple trees, real apple prices, real grape prices, fixed and slope dummy and time. Study covers the years between 1980 to 2010. Study has performed for the city of Isparta.