Makale Veri Tabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Makale Detayları


Başlık
Tarihin Sonu, İlerleme ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme
An Inquiry on the End of History, Progress and Globalisation

Yazar
Işıl Bayar Bravo

Dergi Adı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Aralık 2005, Cilt 29, Sayı 2, ss. 125-138

Anahtar Kelimeler
Tarih ; Tarihin Sonu ; Sistem ; Liberalizm ; İnsan Doğası
History ; End of History ; System ; Liberalism ; Human Nature

Özet
Günümüzde tarihin sonuna gelindiği kanısı yaygınlaşmıştır. Tarihin sonu anlayışı, tarihe belirli bir biçimde bakmanın sonucudur. Bu bakış, tarihe bir erek yükleyerek, tarihin bu ereğe doğru ilerlediği, insanlar ve gruplar arası çelişkilerin son bulduğu, insanların yapılarına en uygun sisteme ulaşıldığında ilerlemenin son bulacağıyla ilgilidir. Bu tarih anlayışında tarihin ereği, insan yapısına en uygun sistemi ortaya çıkarmaktır. Günümüzde insan yapısına en uygun sisteme ulaşıldığına inanılmaktadır. Bu sistem liberal demokrasi ve liberal ekonomidir. Bunun yanında tarihin liberalizmle son bulmadığını, başka anlamlarda bir son tasarımından söz edilebileceğini söyleyen çeşitli düşünürler de vardır. Bu düşünürlerin içerikli bir son tasarımı yoktur, genel olarak son fikrini ele alırlar. Ancak tarihin sonu olarak tasarlanan liberal ekonomi ve liberal demokrasi ilkelerinin, insan yapısına en uygun ilkeler olduğu varsayımı yanlış, tarihin burada durduğu sayıtlısı da yersiz bir iddia gibi görünmektedir.

The idea that the history has reached its end is much more apparent today. It seems that this idea is drawn from a specific comment of history, which is widely known in the literature. It is in this view asserted that the historical process has a certain target in a progresive manner. This is attained by establishing the most adequate social order for human being. When this order is settled the conflict between individuals and groups would be disappeared. It is believed that at present the most adequate social order is set up by liberal democracy and economy. By contrast, some theorisians have a view that the history would not be terminated by establishing such a liberal social order ; there can also be some variation in understanding of history. However, these theoricians failed to prouce a clear view of the end of history theory. It is concluded that these assumptions of liberalism on the human nature, the history and the social order seem to be misleading.