Article Database Search Page
Journals' List - Search Articles - Communication - Library Home Page
Visitors:
Dil Seçimi

Search Articles Article Language:

Article Details


Title
A Realistic Approach to the Achievements of Torajiro Yamadaand His Relationship With Turkey
Torajıro Yamada'nın Türkiye ile İlgili Faaliyetlerine Gerçekçi Bir Bakış

Author
Ali Volkan Erdemir

Journal
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Volume
Ocak 2011, Volume 11, Issue 1, p. 217-228

Keywords
Torajiro YAMADA ; The Battleship Ertuğrul ; trade in 19th century Istanbul ; Toruko Gakan ; Taiyō
Torajiro YAMADA ; Ertuğrul Fırkateyni ; 19 yüzyılda İstanbul'da ticaret ; Toruko Gakan ; Taiyō

Abstract
By the end of the 19th century, no official relationship was yet established between Japan and Turkey. At that time, Torajiro Yamada's affirmative contributions to Japanese-Turkish relationship like an honorary consul cannot be neglected. The claim that Yamada dedicated his life to the development of Japanese-Turkish relationship is, however, just a humanistic approach which mythicizes Yamada. A factual way to understand Yamada's relationship with Turkey from a realistic perspective is to consider the motivation that led him come to Turkey. This paper dealt with Yamada and his social, economical, and cultural relationship with Turkey. In the end the possible motivations that let him move to Turkey were indicated.

Torajiro YAMADA'nın henüz resmi ilişkilerin kurulmadığı 19. yüzyıl sonunda İstanbul'a gelmesinin ardından, fahri konsolos gibi Japon-Türk ilişkilerine katkı sağladığı gerçeği göz ardı edilemez. Ancak, Yamada'nın yaşamını bu ilişkinin gelişimine adadığı söylemi duygusal bir yaklaşım olup Yamada'yı mitleştirir. Yamada'nın Türkiye ile ilişkisini anlamanın gerçekçi bir yolu, onu Türkiye'ye getiren motivasyonu saptamaktır. Bu yazıda Yamada'nın Türkiye ile ilişkisi ele alınmış ve onu Türkiye'ye getiren olası motivasyon belirlenmiştir.